สหรัฐฯ เผยคลิปวิดีโอลับทดสอบระเบิดนิวเคลียร์

สหรัฐฯ เผยคลิปวิดีโอลับทดสอบระเบิดนิวเคลียร์

ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์ ริเวอร์มอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ นำคลิปวิดีโอการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ที่อยู่ในคลังราว 10,000 คลิป ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นครั้งแรก

ภาพซึ่งจำนวนมากเป็นเหตุการณ์ในยุคสงครามเย็นช่วงทศวรรษ 1950-1960 ได้รับการกู้และซ่อมขึ้นมาใหม่ หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกสถานะความลับของคลิปวิดีโอเหล่านี้

ที่มา: ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์ลิเวอร์มอร์ และหอจดหมายเหตุพรีลิงเกอร์