ประท้วงผลประชามติในตุรกี
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ประท้วงผลประชามติในตุรกี

  • 17 เมษายน 2017

ผู้ประท้วงบางส่วนออกมาเดินเคาะหม้อและกระทะบนถนน หลังจากมีการประกาศผลว่าคนส่วนใหญ่ลงคะแนน "รับ" เป็นการเพิ่มอำนาจให้แก่ประธานาธิบดีตุรกี