ประท้วงผลประชามติในตุรกี

ผู้ประท้วงบางส่วนออกมาเดินเคาะหม้อและกระทะบนถนน หลังจากมีการประกาศผลว่าคนส่วนใหญ่ลงคะแนน "รับ" เป็นการเพิ่มอำนาจให้แก่ประธานาธิบดีตุรกี