อุโมงค์ยักษ์ลอนดอน

ปีนี้มีน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้ว 1.2 ล้านตัน เพราะท่อระบายน้ำเก่าที่มีอยู่รับน้ำไม่ไหว ฝนตกปริมาณไม่กี่มิลลิเมตร น้ำก็ระบายไม่ทันแล้ว น้ำจึงล้นท่อไหลลงสู่แม่น้ำ

ขณะนี้เริ่มมีการสร้าง "ซูเปอร์ท่อระบายน้ำ" ที่ใหญ่พอจะรองรับกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของกรุงลอนดอนได้ และช่วยให้แม่น้ำเทมส์ไม่ต้องกลายเป็นที่รองรับน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด