ออสเตรเลีย เพิ่มความเข้มงวดเกณฑ์ขอวีซ่าทำงานแรงงานข้ามชาติ

ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์

ที่มาของภาพ, Getty Images

ออสเตรเลีย เตรียมนำหลักเกณฑ์ขอวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานมีทักษะที่เข้มงวดกว่าเดิมมาใช้ ภายหลังเดือนที่แล้วประกาศยุติออกวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ด

นายมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเลิกวีซ่าทำงานของชาวต่างชาติในออสเตรเลียหรือชื่อทางการว่า "วีซ่า 457" โดยระบุว่า การสรรหาคนเข้าทำงานจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีสัญชาติออสเตรเลียเป็นอันดับแรก ภายหลังมีเสียงวิจารณ์จากชาวออสเตรเลียว่าถูกแย่งตำแหน่งงาน เกณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดขึ้นของวีซ่าทำงานถาวร 2 ประเภท ส่งผลให้บัญชีอาชีพที่ชาวต่างชาติทำได้มีจำนวนลดลง

อาชีพที่ถือวีซ่า 457 ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในร้านอาหาร ไอที และอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ จากสถิติของรัฐบาลออสเตรเลีย ระบุว่า ปีที่แล้วมีผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้ 95,758 คน โดยเป็นชาวอินเดียร้อยละ 24.6 สหราชอาณาจักรร้อยละ 19.5 และชาวจีนร้อยละ 5.8

ที่มาของภาพ, Getty Images

คำบรรยายภาพ,

มัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ นายกฯ ออสเตรเลีย ระบุวาการเปลี่ยนแปลงนี้ จะให้สิทธิกับคนออสเตรเลียก่อน

วีซ่า 457 เป็นวีซ่าธุรกิจอายุ 4 ปี ที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติอยู่ในออสเตรเลียกับครอบครัวได้ ในอดีตออสเตรเลียเปิดกว้างให้ถือวีซ่าประเภทนี้ เนื่องจากต้องการอุดช่องว่างการขาดแคลนแรงงานมีทักษะ

ระบบใหม่จะถูกแทนที่ด้วยวีซ่าอายุ 2-4 ปี โดยวีซ่าระยะสั้น ได้กำหนดจำนวนอาชีพที่ถูกตัดออกไปกว่า 200 อาชีพ จากเดิมราว 650 อาชีพ ส่วนวีซ่าระยะยาว จะกำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และเข้ารับการทดสอบจากตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่า ผู้ที่ถือวีซ่า 457 อยู่ในตอนนี้ จะไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ด้านนายปีเตอร์ ดัตตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตรวจคนเข้าเมือง ระบุว่าเกณฑ์วีซ่า 457 ที่เปลี่ยนใหม่มีผลต่อการขอรับรองสถานะการเป็นพลเมือง จากเดิมที่ผู้ที่ขอวีซ่าสามารถต่ออายุได้ทุก 4 ปี จนกระทั่งได้สิทธิรับรองสถานะพลเมือง จะให้สถานะพลเมืองแก่ผู้ถือวีซ่ายากกว่าเดิม ส่วนวีซ่าระยะสั้น 2 ปี จะไม่ให้สิทธิ์สถานะพลเมืองในท้ายที่สุด