หนอนเรือยักษ์
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

หนอนเรือยักษ์

  • 19 เมษายน 2017

นักวิทยาศาสตร์พบหนอนเรือยักษ์หายากที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นครั้งแรกในฟิลิปปินส์

รายละเอียดของหนอนเรือ หรือ เพรียงเรือ ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ

แม้ว่าจะรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อยู่มานานหลายปี แต่ก็ไม่เคยมีใครศึกษาหนอนเรือมีชีวิตมาก่อนหน้านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง