ทาร์ซาน หุ่นเกษตร
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

“ทาร์ซาน” หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร

  • 20 เมษายน 2017

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย หรือ จอร์เจียเทค ในสหรัฐฯ ได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถห้อยโหนไปตามสายเคเบิลได้ เพื่อใช้งานในการตรวจสอบพืชผลทางการเกษตรตามไร่สวนต่าง ๆ

หุ่นยนต์ต้นแบบนี้มีชื่อว่า "ทาร์ซาน"เพราะมันห้อยโหนไปตามสายเคเบิลที่ขึงไว้เหนือแปลงพืช โดยจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของพืชในสวน จากนั้นจะส่งข้อมูลไปให้เกษตรกร ช่วยให้พวกเขาไม่ต้องออกไปตรวจพืชในสวนด้วยตัวเอง

ทีมงานที่ออกแบบหุ่นยนต์ชนิดนี้ตั้งเป้าจะทดลองใช้ทาร์ซานในไร่ถั่วเหลืองภายในปีนี้ พวกเขาคาดว่าจะสามารถผลิตและนำทาร์ซานมาใช้งานได้จริงในอีกสามปีข้างหน้า