China Tianzhou Tiangong
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ยานเสบียงจีนเทียบท่าห้องปฏิบัติการทางอวกาศสำเร็จ

  • 22 เมษายน 2017

เทียนโจว-1 ยานขนส่งสินค้าลำแรกของจีน เข้าเทียบท่าเทียนกง-2 สถานีอวกาศของจีนได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560

เทียนโจว-1 เป็นยานขนส่งลำแรกที่จีนสร้างขึ้นเอง ใช้สำหรับบรรทุกเสบียงและอุปกรณ์ทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการในอวกาศ มีความยาว 10.6 เมตร น้ำหนัก 13 ตัน บรรทุกสินค้าได้ 6 ตัน บรรทุกเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางได้ 2 ตัน และโคจรโดยไม่มีนักบินได้ 3 เดือน

จีนส่งเทียนโจว-1 ออกจากศูนย์อวกาศเหวินฉาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 การเข้าเชื่อมต่อกับเทียนกง-2 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่โคจรอยู่ในอวกาศครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของโครงการอวกาศจีน ซึ่งวางเป้าหมายว่าจะมีสถานีอวกาศถาวรของตนเองภายในปี 2565