โป๊ปเรียกร้องผู้นำโลกรู้จักถ่อมตน

มีการบันทึกวิดีโอพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปายังตำหนักที่ประทับในนครวาติกัน
คำบรรยายภาพ,

มีการบันทึกวิดีโอพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปายังตำหนักที่ประทับในนครวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสในวิดีโอสำหรับเวที TED ครั้งแรกของพระองค์ เรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกถ่อมตน ไม่ใช้อำนาจทำร้ายเพื่อนมนุษย์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสในการบันทึกวิดีโอสำหรับเวที TED ซึ่งเป็นเวทีพูดเผยแพร่แนวคิดให้แรงบันดาลใจชื่อดังที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก โดยทรงเรียกร้องให้บรรดาผู้นำคนสำคัญของโลกมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และให้ผู้คนเชื่อมั่นต่อการบรรลุถึงอนาคตที่เปี่ยมด้วยความสุข

มีการบันทึกวิดีโอดังกล่าวยังตำหนักที่ประทับในนครวาติกัน โดยสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า "ยิ่งผู้นำมีอำนาจมาก การกระทำของตนก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนมาก ซึ่งยิ่งทำให้ผู้นำต้องรับผิดชอบด้วยการกระทำที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เช่นนั้นจะเป็นการทำร้ายตนเองและคนรอบข้าง หากไม่เชื่อมโยงอำนาจเข้ากับความถ่อมตนและความอ่อนโยน"

สมเด็จพระสันตะปาปายังตรัสอีกว่า "ด้วยความถ่อมตนและความรักที่หนักแน่น อำนาจอันสูงสุดและแข็งแกร่งที่สุดจะกลายเป็นการรับใช้ผู้คน กลายเป็นพลังเพื่อความดีงาม"

คำบรรยายภาพ,

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้บรรดาผู้นำคนสำคัญของโลกเชื่อมโยงอำนาจเข้ากับความถ่อมตนและความอ่อนโยน

พระดำรัสสำหรับเวที TED ในครั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสเป็นภาษาอิตาเลียน แต่ได้มีการใส่คำแปลในวิดีโอไว้ถึง 20 ภาษา และได้นำออกเผยแพร่ในงานประชุมประจำปีของ TED ที่นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

นายบรูโน กิอุสซานี ผู้แทนของ TED บอกว่า ใช้เวลาติดต่อเจรจานานกว่า 1 ปี เพื่อให้สมเด็จพระสันตะปาปาได้มีพระดำรัสบนเวที TED เป็นครั้งแรก ซึ่งที่ผ่านมามีบุคคลสำคัญและคนดังของโลกหลายคนได้ขึ้นกล่าวแนวคิดที่มีคุณค่าและให้แรงบันดาลใจบนเวทีดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่นักพูดที่ได้รับความนิยมมักไม่ใช่คนดังเสมอไป