จีนทดลองใช้มือถือสั่งร่างกาย รักษาโรคเบาหวานเองได้

  • 29 เมษายน 2017
แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเป็นตัวสั่งการให้หลอดไฟ LED ไร้สายฉายแสงสีแดงไปยังเซลล์ร่างกาย เพื่อกระตุ้นให้ผลิตอินซูลิน Image copyright J Shao
คำบรรยายภาพ แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเป็นตัวสั่งการให้หลอดไฟ LED ไร้สายฉายแสงสีแดงไปยังเซลล์ร่างกาย เพื่อกระตุ้นให้ผลิตอินซูลิน

นักวิจัยจีนใช้แอปพลิเคชันมือถือ สั่งเซลล์ร่างกายของหนูทดลองที่เป็นเบาหวานให้ผลิตอินซูลินออกมาเองได้ มุ่งพัฒนาไปใช้กับมนุษย์และรักษาโรคอื่น ๆ ในอนาคต

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศึกษาศาสตร์จีนตะวันออก (East China Normal University) ในนครเซี่ยงไฮ้ ทดลองใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สั่งการให้เซลล์ร่างกายของหนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวาน สามารถผลิตสารควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเช่นอินซูลินออกมาเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อดูแลรักษาตนเองของคนไข้เบาหวานและโรคอื่น ๆ ในมนุษย์

มีการเผยแพร่ผลทดลองนี้ในวารสาร Science Translational Medicine โดยคณะนักวิจัยระบุว่าเทคโนโลยีการแพทย์แห่งอนาคตนี้ประกอบไปด้วยวิทยาการสองส่วน ส่วนแรกคือการทำให้เซลล์ร่างกายปกติกลายเป็นโรงงานผลิตอินซูลินได้โดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม โดยเซลล์ที่ผ่านการดัดแปลงแล้วนี้จะตอบสนองต่อแสงสีแดงคลื่นความถี่หนึ่ง และจะผลิตอินซูลินออกมาในกระแสเลือดเมื่อได้รับแสงสีแดงเฉพาะคลื่นความถี่นี้เท่านั้น

Image copyright J Shao
คำบรรยายภาพ อุปกรณ์ฉายแสงถูกฝังไว้ใต้ผิวหนังของหนูทดลอง

วิทยาการส่วนที่สองคือการใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเป็นตัวสั่งการให้หลอดไฟ LED ไร้สาย ซึ่งฝังอยู่ใต้ผิวหนังของหนูทดลองเป็นตัวฉายแสงสีแดงไปยังเซลล์ร่างกาย เพื่อให้ผลิตอินซูลินออกมาเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

อย่างไรก็ตาม ในการทดลองขั้นต้นนี้ยังต้องอาศัยการเจาะเลือดเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองและพิจารณาให้อินซูลินในปริมาณที่เหมาะสม แต่ในอนาคตนักวิจัยมุ่งเป้าจะสร้างระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอดเวลา รวมทั้งคำนวณปริมาณอินซูลินที่จะผลิตออกมาและสั่งการเซลล์ร่างกายให้ผลิตอินซูลินเองได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องมีผู้คอยควบคุมแต่อย่างใด

คณะนักวิจัยระบุว่า ความสำเร็จในการทดลองครั้งนี้จะปูทางไปสู่ยุคใหม่แห่งวงการแพทย์ ซึ่งการรักษาจะมีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคลมากขึ้น รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการตรวจรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาเทคนิคนี้ไปใช้กับการรักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากเบาหวานด้วย ซึ่งในอนาคตเราอาจได้เห็นผู้คนสวมสายรัดข้อมือที่ฉายแสงสีแดงและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ดูแลรักษาโรคประจำตัวด้วยตนเองกันอย่างทั่วไปก็เป็นได้