ชี้มลพิษทางอากาศเข้าถึงเส้นเลือด ส่งผลร้ายต่อหัวใจได้

การจราจรที่คับคั่งอาจทำให้อนุภาคจากมลพิษทางอากาศเข้าสู่กระแสเลือดได้
คำบรรยายภาพ,

การจราจรที่คับคั่งอาจทำให้อนุภาคจากมลพิษทางอากาศเข้าสู่กระแสเลือดได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระของสหราชอาณาจักรและนักวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ ร่วมกันทำการทดลองเพื่อหาความเกี่ยวข้องระหว่างมลพิษในอากาศกับโรคหัวใจ โดยพบว่าฝุ่นละอองมลพิษขนาดเล็กหรือนาโนพาร์ทิเคิลส์ (Nanoparticles) สามารถทะลุผ่านระบบกรองของจมูกและปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้ ซึ่งอาจไปกระตุ้นการเกิดโรคหัวใจหรือทำให้ผู้ป่วยโรคนี้มีอาการแย่ลง

มีการตีพิมพ์ผลทดลองดังกล่าวในวารสาร ACS Nano ของสมาคมเคมีอเมริกัน โดยระบุว่านักวิจัยใช้อนุภาคทองคำที่มีขนาดเล็กเท่ากับอนุภาคในเขม่าควันเครื่องยนต์ดีเซล มาเจือปนในอากาศให้อาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 14 คน ทดลองสูดหายใจเข้าไปขณะออกกำลังกายเป็นเวลาสองชั่วโมง โดยอนุภาคทองคำนี้จะไม่ทำปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ผลการตรวจสอบหลังจากนั้นพบว่า อนุภาคทองคำสามารถเข้าสู่กระแสเลือดของอาสาสมัครส่วนใหญ่ และคงอยู่ในร่างกายของบางคนต่อมาได้อีกนานหลายเดือน ซึ่งชี้ว่าอนุภาคมลพิษในอากาศที่มีขนาดเล็กเท่ากัน ก็น่าจะสามารถเข้าไปฝังลึกอยู่ในร่างกายของคนเราได้เช่นกัน

ในอีกการทดลองหนึ่ง นักวิจัยได้ขอให้อาสาสมัครที่เป็นโรคเส้นเลือดอุดตัน 3 คน ช่วยหายใจเอาอากาศที่มีอนุภาคทองคำเข้าไปก่อนเข้ารับการผ่าตัดรักษา ซึ่งภายหลังพบว่ามีอนุภาคทองคำตกค้างอยู่ในเส้นเลือดส่วนที่ผ่าตัดออกมาจำนวนมาก

แม้ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทราบว่ามลพิษทางอากาศและโรคหัวใจมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ก็ไม่ทราบชัดว่าสองสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงอย่างไรกันแน่ ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้ทำให้ทราบว่าอนุภาคมลพิษขนาดเล็กที่เข้าไปสะสมในกระแสเลือดอาจเป็นตัวการที่ส่งผลร้ายต่อหัวใจและหลอดเลือดสมองได้

คำบรรยายภาพ,

เริ่มมีผู้ใส่หน้ากากป้องกันมลพิษกันมากขึ้นตามเมืองใหญ่ของยุโรป

ก่อนหน้านี้มีผลงานวิจัยของแคนาดา ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet ชี้ว่า ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้กับถนนใหญ่ที่มีการจราจรคับคั่ง มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมสูงกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลออกไป ซึ่งเสียงรบกวนและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการนี้ได้