ลูกวาฬหลังค่อมส่งเสียงกระซิบกับแม่ เพื่อหลีกหนีผู้ล่า

  • 30 เมษายน 2017
ลูกวาฬหลังค่อมว่ายน้ำเคียงคู่กับแม่ Image copyright FREDRIK CHRISTIANSEN
คำบรรยายภาพ ลูกวาฬหลังค่อมว่ายน้ำเคียงคู่กับแม่

วาฬหลังค่อมนั้นเป็นสัตว์ที่ชอบสื่อสารกันในฝูงด้วยเสียงร้องดังกังวานโหยหวน ซึ่งอาจได้ยินไปไกลถึง 32 กิโลเมตร และชอบร้องโต้ตอบกันเป็นเวลานาน แต่ผลการศึกษาล่าสุดของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ พบว่าเสียงร้องแบบนี้จะไม่พบในคู่แม่และลูกวาฬ ซึ่งจะใช้การส่งเสียงเบา ๆ เหมือนกระซิบกระซาบกัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นจุดสนใจของสัตว์ผู้ล่า

ผลการศึกษาดังกล่าวตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Functional Ecology โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามศึกษาลูกวาฬหลังค่อม 8 ตัว และแม่วาฬอีก 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในอ่าวเอ็กซ์มัธทางตะวันตกของออสเตรเลีย โดยติดอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและอุปกรณ์บันทึกเสียงที่ตัววาฬกลุ่มนี้ ทำให้ได้ค้นพบเป็นครั้งแรกว่า คู่แม่และลูกวาฬมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างออกไป

ตามปกติหลังจากให้กำเนิดลูกวาฬแล้ว แม่วาฬหลังค่อมและลูกจะต้องอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีในน่านน้ำเขตร้อน เพื่อให้ลูกวาฬได้กินนมและเติบโตขึ้น จนมีไขมันสะสมเพียงพอต่อการอพยพย้ายถิ่นประจำปี ซึ่งฝูงวาฬจะว่ายน้ำเป็นระยะทางไกลกว่า 8,000 กิโลเมตรเพื่อไปหากินในแถบขั้วโลก แต่ในระหว่างที่แม่และลูกวาฬยังอยู่ในน่านน้ำเขตร้อน ทั้งคู่จำต้องระมัดระวังภัยจากสัตว์ผู้ล่า เช่น วาฬเพชฌฆาตหรือวาฬหลังค่อมตัวผู้ที่กำลังหาคู่ ทำให้แม่และลูกวาฬต้องส่งเสียงกระซิบกระซาบกันเพียงเบา ๆ ซึ่งจะสามารถได้ยินได้ในระยะใกล้เท่านั้น

Image copyright LINE HERMANNSEN
คำบรรยายภาพ ลูกวาฬหลังค่อมซึ่งติดอุปกรณ์บันทึกเสียง ในอ่าวเอ็กซ์มัธทางตะวันตกของออสเตรเลีย

ดร. ซีโมน วิเดเซน จากมหาวิทยาลัยอาร์ฮุสของเดนมาร์ก หนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาระบุว่า ข้อมูลที่พบใหม่นี้จะช่วยในการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของวาฬหลังค่อม โดยให้ความสำคัญกับการจำกัดควบคุมมลภาวะทางเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงดังจากเครื่องยนต์เรือต่าง ๆ ซึ่งจะไปรบกวนการสื่อสารของคู่แม่ลูกวาฬได้

ทั้งนี้ วาฬหลังค่อมเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ช้า โดยแม่วาฬจะตั้งท้องเป็นเวลา 11 เดือน และต้องเลี้ยงดูลูกวาฬเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังการตกลูกแต่ละครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง