โพลชี้ชายตะวันออกกลางรุ่นใหม่ยังไม่ยอมรับสิทธิสตรี

  • 3 พฤษภาคม 2017
ประชากรชายหญิงในประเทศตะวันออกกลาง Image copyright Getty Images

รายงานการศึกษานานาชาติว่าด้วยชายและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเจาะกลุ่มสำรวจทัศนคติของผู้ชายในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (IMAGES MENA) เผยว่าผู้ชายส่วนใหญ่ในภูมิภาคดังกล่าวยังคงคาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทอยู่แต่ในครัวเรือน และมีเพียงราว 1 ใน 4 เท่านั้น ที่สนับสนุนให้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านและมีบทบาทบางอย่างเพิ่มขึ้น

ผลสำรวจดังกล่าวมาจากการสัมภาษณ์ชาย 10,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี ในสี่ประเทศคือ อียิปต์ เลบานอน โมร็อกโก และดินแดนปาเลสไตน์ พบว่าผู้ชายรุ่นใหม่ในกลุ่มประเทศนี้ยกเว้นเลบานอน ยังคงมีทัศนคติเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในแบบอนุรักษ์นิยมเช่นเดียวกับคนรุ่นพ่อหรือรุนแรงยิ่งกว่า โดยส่วนใหญ่ต้องการควบคุมจำกัดเสรีภาพของภรรยา ทั้งในเรื่องการแต่งกายไปจนถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ โดยผู้ชายที่มีทัศนคติเช่นนี้ในบางประเทศมีมากถึงกว่า 90%

มีชายจำนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งในการสำรวจที่เห็นด้วยว่า หญิงแต่งงานแล้วควรมีสิทธิในการทำงานอาชีพเช่นเดียวกับชาย แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะยอมรับได้ก็ต่อเมื่อชายยังคงเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้หารายได้หลัก และหญิงยังคงรับหน้าที่ดูแลงานภายในครัวเรือนต่อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือยังคงดำรงอยู่ได้ จากการปลูกฝังโดยคนรุ่นก่อนและแนวคิดอนุรักษ์นิยมทางศาสนา หญิงกว่า 70% ในการสำรวจเพิ่มเติมยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมดั้งเดิมที่ยอมเป็นช้างเท้าหลัง โดยส่วนใหญ่ต้องการสิทธิในการทำงานนอกบ้าน แต่ก็เห็นว่าในภาวะที่ตำแหน่งงานขาดแคลนชายควรได้สิทธิในการทำงานก่อน

แต่ในอีกทางหนึ่ง ผลสำรวจกลับพบว่าทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่สร้างความกดดันให้กับเพศชายอย่างมากเช่นกัน โดยผู้ที่เข้าร่วมในการสำรวจราว 20-50% ในแต่ละประเทศเผยว่า รู้สึกเครียดและกดดันที่จะต้องเผชิญหน้ากับสมาชิกในครอบครัวในขณะที่ตนกำลังตกงานและไม่มีเงินเลี้ยงดูคนในบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง