เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ จะทรงยุติการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ

สำนักพระราชวังบัคกิงแฮม ประกาศว่า เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง แห่งสหราชอาณาจักร จะทรงยุติการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนับแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เป็นต้นไป

โฆษกสำนักพระราชวังบัคกิงแฮม แถลงว่า เจ้าชายฟิลิป ทรงตัดสินพระราชหฤทัยเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองโดยทรงได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง

เจ้าชายฟิลิป จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มีอยู่ในขณะนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม และจะไม่ทรงรับคํากราบบังคมทูลเชิญใหม่ ๆ อีก แต่ "อาจทรงเลือกเสด็จฯ ไปร่วมงานสาธารณะเป็นบางโอกาส"

เจ้าชายฟิลิป ที่จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 96 พรรษาในเดือนหน้า ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์หรือสมาชิกองค์กรการกุศลกว่า 780 องค์กร และจะทรงให้การสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ต่อไป แต่จะไม่เสด็จฯ ไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขณะที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามปกติ

เจ้าชายฟิลิป ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 110 วันเมื่อปีก่อน ทำให้พระองค์ทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษที่ทรงงานมากที่สุดเป็นอันดับที่ห้าของราชวงศ์

ก่อนหน้านี้ สำนักพระราชวังบักกิงแฮมแถลงว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง จะทรงยุติการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์อุปถัมภ์องค์กรการกุศลของอังกฤษจำนวน 25 องค์กรภายในสิ้นปีที่แล้ว เพื่อตามรอยพระราชสวามี ที่ทรงเริ่มลดการทรงงานด้านการกุศลลงบางส่วนเมื่อมีพระชนมายุครบ 90 พรรษาเมื่อ 6 ปีที่แล้ว