ฝรั่งเศสใช้กฎหมายคุมรูปร่างนางแบบฉบับใหม่แล้ว

  • 6 พฤษภาคม 2017
เรียวขาของนางแบบบนแคทวอล์ค Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ วงการนางแบบถูกกดดันมานานให้ยุติการนำเสนอรูปร่างแบบที่ผอมผิดธรรมชาติ

ฝรั่งเศสเริ่มบังคับใช้กฎหมายฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ ซึ่งห้ามนางแบบที่มีรูปร่างผอมเกินไปหรือรูปร่างแบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเข้าทำงานในวงการแล้ว โดยมีการปรับรายละเอียดเรื่องเกณฑ์น้ำหนัก และเรื่องการตกแต่งภาพนางแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

นับแต่นี้เป็นต้นไป นางแบบที่สมัครเข้าทำงานต่าง ๆ จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย โดยต้องระบุว่านางแบบมีสุขภาพโดยทั่วไปในเกณฑ์ดี และมีอัตราส่วนของน้ำหนักเมื่อเทียบกับส่วนสูง อายุ และสภาพร่างกายโดยทั่วไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการพิจารณานี้จะอยู่ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์เป็นรายกรณีไป หลังจากที่กฎหมายฉบับก่อนหน้านี้ถูกประท้วงคัดค้าน เนื่องจากระบุเกณฑ์ของดัชนีมวลกาย (บีเอ็มไอ) ของนางแบบที่มีสุขภาพดีไว้ตายตัว

นอกจากนี้ นับแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ภาพของนางแบบที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ปรับแต่งรูปร่าง (รีทัช) จะต้องมีการขึ้นคำเตือนบอกว่าเป็นภาพที่ผ่านการปรับแต่งเอาไว้ด้วย โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้มีโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน และถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 75,000 ยูโร (ราว 2,860,000 บาท)

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ นับแต่นี้ไปนางแบบต้องยื่นใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัครงานด้วย

รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมและสุขภาพของฝรั่งเศสระบุว่า การใช้นางแบบที่มีรูปร่างไม่สมจริงมานำเสนอให้มองกันว่าเป็นรูปร่างมาตรฐานแบบพิมพ์นิยมนั้น ทำให้เยาวชนขาดความชื่นชมนับถือตนเอง และทำให้เกิดพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงได้ โดยปัจจุบันฝรั่งเศสมีผู้ป่วยโรคคลั่งผอมซึ่งมีความผิดปกติในการกิน หรือ อะนอเร็กเซีย เนอร์โวซา อยู่ราว 30,000-40,000 คน โดย 90% ของคนกลุ่มนี้เป็นหญิง

ทั้งนี้ ฝรั่งเศสไม่ใช่ประเทศแรกที่มีกฎหมายห้ามใช้นางแบบรูปร่างผอมกว่าเกณฑ์ปกติ แต่อิตาลี สเปน และอิสราเอล ก็มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวมาแล้วเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง