nanocar race
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

จัดแข่งรถที่เล็กที่สุดในโลก

  • 6 พฤษภาคม 2017

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติของฝรั่งเศสเป็นผู้จัดการแข่งขันรถนาโนนานาขนาดจิ๋วที่สุดในโลกระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน ที่ผ่านมาในเมืองตูลูส

การแข่งขันซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 36 ชั่วโมงมีการเผยแพร่สดผ่านช่องยูทิวบ์ Nanocar Race ของทางองค์กร มีผู้เข้าแข่งขัน 6 ทีม จากประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และทีมร่วมจากสหรัฐฯ และออสเตรีย

เว็บไซต์อาโซนาโน ระบุว่า รถขนาดจิ๋วของแต่ละทีมจะต้องถูกออกแบบให้สร้างขึ้นจากอะตอมน้อยกว่า 100 อะตอมเท่านั้น และจะแข่งขันกันบนลู่วิ่งที่ทำจากทองคำในอุณหภูมิ -270 องศาเซลเซียส โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะใช้โลหะที่เหมือนเข็มปล่อยกระแสไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในการเคลื่อนที่ของรถ โดยจะต้องปล่อยกระแสไฟเฉลี่ย 400-500 ครั้ง ๆ ละ 1 - 2 โวลต์ เพื่อให้รถนาโนวิ่งด้วยอัตราเร็ว 4 นาโนเมตรต่อชั่วโมง ระหว่างการแข่งขันสามารถเปลี่ยนรถได้ กรณีเกิดอุบัตุเหตุ หรือ รถไม่ทำงาน แต่ก่อนจะเข้าเส้นชัยโครงสร้างโมเลกุลของรถนาโนต้องไม่แตกแยกออกจากกัน

สนามแข่งรถมีระยะทาง 100 นาโนเมตร และจะถูกทำให้อยู่ในสภาพเป็นสูญญากาศ รถนาโนที่สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดภายใน 36 ชั่วโมงจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน โดยทีมที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้คือ ทีมสหรัฐฯ/ออสเตรีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง