ปัญหามลพิษทางอากาศในลุมพินี สังเวชนียสถาน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ปัญหามลพิษทางอากาศในลุมพินี สังเวชนียสถาน

  • 12 พฤษภาคม 2017

สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตำบลลุมพินีในเนปาลกำลังถูกคุกคามจากปัญหามลพิษทางอากาศ โดยผลการสำรวจคุณภาพอากาศที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลกและสถาบันอุตุนิยมวิทยาเขตร้อนของอินเดียพบว่า ลุมพินีมีระดับมลพิษทางอากาศสูงสุดในเนปาล และสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 10 เท่า

ควันและฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่โดยรอบลุมพินี เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนบรรดาพระสงฆ์และผู้แสวงบุญต่างต้องสวมหน้ากากป้องกันมลพิษขณะเข้าสักการะหรือนั่งสมาธิบริเวณสังเวชนียสถานแห่งนี้

การตรวจวัดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด (PM2.5) ที่ลุมพินี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่ามีอยู่ 173.035 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ถึงเกือบ 10 เท่า นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ฝุ่นละอองที่ตกค้างบนเสาพระเจ้าอโศกยังพบว่า มีสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมจำนวนมากปกคลุมอยู่ทั้งยิปซัม แคลไซต์ โดโลไมต์ และแม็กนีไซต์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการผลิตปูนซีเมนต์

คำบรรยายภาพ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ใกล้ลุมพินีคือที่มาของฝุ่นละอองในอากาศและมลพิษระดับสูง

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งขององค์การยูเนสโกยังพบว่า มลพิษในอากาศจากแหล่งอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนรอบลุมพินี เริ่มส่งผลกระทบต่อมรดกโลกแห่งนี้อย่างหนัก ทั้งต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ซึ่งฝุ่นละอองจับตัวตามต้นไม้ใบหญ้าเป็นปื้นขาวหนา ทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในท้องถิ่น และอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวโบราณสถานในลุมพินีด้วย

รัฐบาลเนปาลซึ่งมีแผนจะพัฒนาลุมพินีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ให้คำมั่นว่าจะใช้โดรนออกสำรวจหาแหล่งที่มาของมลพิษ และจะจัดการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น