อินเดียมีแผนสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แรงดันน้ำมวลหนัก ลดพึ่งพาถ่านหิน

  • 18 พฤษภาคม 2017
ปัจจุบัน อินเดียมีเตานิวเคลียร์จำนวน 22 เครื่อง มีกำลังการผลิต 6,780 เมกะวัตต์ Image copyright Reuters
คำบรรยายภาพ ปัจจุบัน อินเดียมีเตานิวเคลียร์จำนวน 22 เครื่อง มีกำลังการผลิต 6,780 เมกะวัตต์

รัฐบาลอินเดียประกาศสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบแรงดันน้ำมวลหนัก จำนวน 10 เครื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านไฟฟ้านิวเคลียร์ จากที่เคยพึ่งพิงถ่านหินเป็นส่วนใหญ่

การสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชุดใหม่ จะทำให้มีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ชัดเจนว่าโครงการใหม่นี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด ขณะที่ปัจจุบัน อินเดียมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 22 แห่ง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 6,780 เมกะวัตต์

รัฐมนตรีพลังงานของอินเดียระบุว่า "โดยภาพรวมโครงการดังกล่าวจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้อีก 7,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นพลังงานสะอาด"

รัฐบาลคาดว่าโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ล่าสุดนี้จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสร้างงานกว่า 33,000 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวเป็นการสร้างเครื่องปฏิกรณ์ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ และเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลอินเดียมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นภายใต้นโยบาย "เมค อิน อินเดีย" ซึ่งรัฐบาลกล่าวว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของอินเดีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง