บริการตู้อบทารกฟรี
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

บริการตู้อบทารกฟรี

  • 19 พฤษภาคม 2017

วิศกรในอินโดนีเซียประดิษฐ์ตู้อบสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดและให้บริการฟรีแก่พ่อแม่ที่ยากไร้ หนึ่งในทารกที่ได้ใช้บริการคือ มาร์ยามาห์ ซึ่งมีน้ำหนักแรกเกิดเพียง 1.5 กิโลกรัม

พ่อแม่ของหนูน้อยมาร์ยามาห์ ต้องพาเธอออกจากโรงพยาบาล หลังจากอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นาน 7 สัปดาห์ เพราะแพทย์บอกว่าไม่สามารถดูแลหนูน้อยได้ต่อไป พ่อแม่ทารกน้อยไม่สามารถพาเธอเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้ และรู้สึกสิ้นหวังในการช่วยชีวิตลูก

แต่แล้วก็พบว่ามีผู้ให้บริการตู้อบทารกคลอดก่อนกำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หนูน้อยมาร์ยามาห์จึงได้ใช้บริการนี้

ราลดี อาร์โตโน โคเอสโตเอร์ จากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ระบุว่า ทารก 1,500 คนที่ใช้บริการตู้อบนี้ มีชีวิตรอดและแข็งแรง จึงถือว่าอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 100%

ขณะนี้หนูน้อยมาร์ยามาห์มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 กิโลกรัมแล้ว

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า อินโดนีเซียมีจำนวนทารกคลอดก่อนกำหนดสูงสุดเป็นอันดับ 5 ของโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง