นักอนุรักษ์ตุรกีได้รับรางวัล “วิทลีย์ โกลด์ อวอร์ดส”
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ฟื้นฟูประมงชายฝั่งแนวใหม่ในตุรกี

  • 21 พฤษภาคม 2017

ซาเฟอร์ คิซิลกายา ผู้ฟื้นฟูการประมงชายฝั่งของตุรกีให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ของชาวประมงอีกครั้งได้รับรางวัล "วิทลีย์ โกลด์ อวอร์ด" รางวัลที่มอบให้แก่นักอนุรักษ์ในประเทศกำลังพัฒนาที่มีผลงานโดดเด่น

ซาเฟอร์ประสบความสำเร็จในการทำให้ประชากรปลาบริเวณอ่าวโกโควาของตุรกีที่เคยลดฮวบจากการทำประมงแบบผิดกฎหมายกลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้น

ซาเฟอร์ ใช้วิธีกำหนดเขตหวงห้ามจับปลา โดยให้ชาวบ้านคอยสองส่องดูผู้ที่ลักลอบจับปลาในเขตดังกล่าว แม้ว่าในตอนแรกโครงการนี้จะถูกต่อต้านจากชาวประมงท้องถิ่นจำนวนมาก แต่เมื่อหลายคนเริ่มเห็นว่าปลามีจำนวนมากขึ้น และชาวประมงสามสารถสร้างรายจากการจับปลาได้มากกว่าแต่ก่อน วิธีการซาเฟอร์จึงได้รับการยอมรับและกลายเป็นที่รักของชาวบ้านในที่สุด ขณะนี้มีหลายประเทศได้นำวิธีการนี้ไปปรับใช้