ศาลไต้หวันชี้ กม.ห้ามคนเพศเดียวกันแต่งงานกันขัด รธน.

  • 24 พฤษภาคม 2017
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) Image copyright Getty Images

ศาลฎีกาของไต้หวันมีคำวินิจฉัยว่า กฎหมายปัจจุบันที่ห้ามการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ถือเป็นคำพิพากษาที่จะเปิดทางให้ไต้หวันเป็นชาติแรกในเอเชียที่ให้การสมรสระหว่างคู่รักเพศเดียวกันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย

ผู้พิพากษาศาลฎีกาไต้หวันระบุว่า กฎหมายปัจจุบันที่ห้ามคู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิในความเสมอภาคของพลเมือง คำพิพากษาครั้งนี้ทำให้รัฐสภาไต้หวันมีเวลา 2 ปี ในการแก้ไขกฎหมายปัจจุบัน หรือผ่านกฎหมายใหม่เพื่อรับรองการสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน แต่หากไม่สามารถทำตามกรอบเวลา 2 ปีได้ คู่รักเพศเดียวกันก็จะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้โดยยึดคำวินิจฉัยของศาลในครั้งนี้

ปัจจุบันร่างกฎหมายว่าด้วยการสมรสของคนเพศเดียวกันกำลังเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาไต้หวัน แต่กระบวนการเป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะถูกคัดค้านจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการให้ไต้หวันเป็นชาติแรกในเอเชียที่ให้เรื่องนี้เป็นสิ่งถูกกฎหมาย

Image copyright Getty Images

ซินดี ซุย ผู้สื่อข่าวบีบีซี บอกว่า แม้ศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ แต่ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐสภาไต้หวันจะดำเนินการต่อเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด

โดยกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ที่นี่หวังว่าพวกเขาจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันกับคู่สมรสต่างเพศ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการขอรับอุปการะบุตรบุญธรรม การรับมรดกจากคู่สมรส รวมทั้งมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องทางการแพทย์ของคู่สมรสในกรณีฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม พวกเขาเกรงว่ารัฐสภาไต้หวันจะผ่านกฎหมายฉบับใหม่เพื่อรับรองการสมรสของคนเพศเดียวกัน แต่จะให้พวกเขามีสิทธิเพียงบางประการเท่านั้น ไม่เท่าเทียมกับคู่สมรสต่างเพศ

ด้านองค์กรทางศาสนาและกลุ่มผู้ปกครองที่ต่อต้านการสมรสของคนเพศเดียวกันบอกว่าจะเคลื่อนไหวไม่ให้รัฐสภาไต้หวันผ่านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยชี้ว่าประเด็นการสมรสของคนเพศเดียวกันส่งผลกระทบต่อคนทั้งสังคม ดังนั้นจึงไม่ควรให้ศาลเป็นผู้ตัดสินเพียงฝ่ายเดียวแต่ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลงประชามติตัดสินเรื่องนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง