ดื่มแอลกอฮอล์แม้เพียงวันละนิด เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

  • 28 พฤษภาคม 2017
ภาพผู้หญิงดื่มไวน์ Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมในสตรี

รายงานล่าสุดจากกองทุนวิจัยมะเร็งโลก (World Cancer Research Fund ) ระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์เพียงวันละนิด เช่น ดื่มไวน์วันละครึ่งแก้ว หรือดื่มเบียร์วันละหนึ่งแก้วเล็กเป็นประจำทุกวัน สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีให้สูงขึ้นได้อีก 9% โดยเพิ่มจากระดับความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมอันเนื่องมาจากปัจจัยก่อมะเร็งอื่นๆ

รายงานดังกล่าวมาจากการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยกว่า 100 ชิ้น ซึ่งตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและสุขภาพของผู้หญิง 12 ล้านคน โดยพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่า การบริโภคแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเพียงวันละ 10 กรัม จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในวัยหลังหมดประจำเดือนถึงเกือบสิบเปอร์เซ็นต์

สถิติโดยเฉลี่ยชี้ว่า ในกลุ่มผู้หญิงทั่วไป 100 คน จะมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมราว 13 คน แต่หากผู้หญิงในกลุ่มนี้เพิ่มการบริโภคแอลกอฮอล์ขึ้นแม้เพียงวันละเล็กน้อย ก็มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ กรรมพันธุ์เป็นสาเหตุหลักข้อหนึ่งในบรรดาปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม

นอกจากนี้ รายงานของกองทุนวิจัยมะเร็งโลกยังพบว่า การออกกำลังกายที่มีความหนักหน่วงเพียงพอเป็นประจำ เช่น การวิ่งหรือปั่นจักรยาน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในวัยหลังหมดประจำเดือนลง 10% เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้หญิงที่ไม่สู้เคลื่อนไหวออกแรงมากนัก นอกจากนี้ การให้นมบุตรยังช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมลงได้ทั้งช่วงก่อนและหลังหมดประจำเดือนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเตือนว่าการเกิดมะเร็งนั้นมาจากเหตุปัจจัยที่สลับซับซ้อนหลายประการ เช่น วิถีการดำรงชีวิต ระดับฮอร์โมน หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งยากที่จะชี้ชัดลงไปได้ว่า สาเหตุใดเป็นตัวการทำให้เกิดมะเร็งในแต่ละบุคคล ทำให้ความเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นเพียงความเป็นไปได้หนึ่ง ซึ่งผู้ดูแลสุขภาพควรระวังไว้เท่านั้น แต่ไม่สามารถกล่าวได้ว่าแอลกอฮอล์จะเป็นตัวการทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้เสมอไป

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ การออกกำลังกายที่มีความหนักหน่วงเพียงพอเป็นประจำ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมได้

ในกรณีของมะเร็งเต้านมโดยทั่วไปนั้น ผู้ที่มีความเสี่ยงคือกลุ่มวัยหมดประจำเดือนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ครอบครัวมีประวัติผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มีส่วนสูงมากกว่าเกณฑ์ หรือเริ่มมีประจำเดือนก่อนอายุ 12 ปี

ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักรให้คำแนะนำว่า เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่น ๆ ไม่ควรเพิ่มปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำอยู่เป็นประจำให้มากขึ้น และควรจัดให้มีวันที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยราว 2-3 วันต่อสัปดาห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม