‘โรงงานทารก’ ในฟิลิปปินส์

‘โรงงานทารก’ ในฟิลิปปินส์

โรงพยาบาลด็อกเตอร์โฮเซ ฟาเบลลาเมโมเรียลในกรุงมะนิลามีแผนกสูติกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นที่รู้จักกันในชื่อ 'โรงงานทารก' แต่ละปีมีผู้หญิงให้กำเนิดบุตรที่นี่ราว 20,000 คน ในจำนวนนี้ราว 2,500 คนเป็นวัยรุ่น

จากสถิติขององค์การสหประชาชาติ 1 ใน 10 ของผู้หญิงวัยรุ่นในฟิลิปปินส์ระหว่างอายุ 15 - 19 ปี เป็นแม่คนแล้ว สวนกระแสของโลกที่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในอัตราที่ลดลง

แพทย์หญิงปรินเซส โซลาส-เกเรโร เล่าว่าเคยเห็นแม่คนหนึ่งคลอดบุตรคนที่สามในขณะที่เธออายุ 19 ปีที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ส่วนบุตรคนแรกคลอดตอนอายุ 13 ปี โดยแต่ละปีจะมีผู้หญิงให้กำเนิดบุตรที่นี่ 20,000 คน ในจำนวนนี้ 2,500 คนเป็นวัยรุ่น ทางโรงพยาบาลนำเตียง 2 เตียงมาชนกันและให้คนไข้ใช้ 2 คนต่อ 1 เตียง แต่เมื่อรวมกับเด็กทารกด้วย เตียง 2 เตียงก็จะมีแม่และลูกรวม 8 คน

เธอคิดว่าการศึกษาที่ไม่ดีพอของฟิลิปปินส์ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในอัตราที่สูง เพราะการที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนต่างก็ไม่ยอมรับปัญหานี้ เธอเห็นว่าเด็กหญิงควรจะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย