london
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ฟังคำบอกเล่าของชายผู้บันทึกภาพคนร้ายก่อเหตุไว้ได้

  • 4 มิถุนายน 2017

ตำรวจปิดล้อมและสังหารกลุ่มผู้ก่อการร้ายในกรุงลอนดอนที่ลงมือก่อ ฟังชายหนุ่มผู้บันทึกภาพคนร้าย และนาทีล้อมจับ ก่อนผู้ก่อเหตุทั้ง 3 คนถูกตำรวจยิงเสียชีวิต