จัสติน ทรูโด ประกาศต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นายกฯ ทรูโดประกาศสู้ปัญหาโลกร้อน

  • 10 มิถุนายน 2017

ในโอกาสที่แคนาดาเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก โดยกล่าวว่า "อนาคตยังสดใสสำหรับผู้ที่กล้าหาญในการเผชิญกับความจริง"

ดูเหมือนคำกล่าวนี้จะเป็นการแหย่นายนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เพิ่งประกาศว่าสหรัฐฯ จะถอนตัวจากความตกลงปารีส ซึ่งเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเขาให้เหตุผลว่า เป็นเพราะภาระทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหากต้องปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว