เรือโพลีเนเชียนใช้เทคนิคนำร่องโบราณเดินทางรอบโลกสำเร็จ

  • 18 มิถุนายน 2017
สมาคมล่องเรือโพลีเนเชียนต่อเรือโฮคูเลอาขึ้น เมื่อช่วงทศวรรษ 1970 Image copyright OIWI TV / KAIPO KIAHA
คำบรรยายภาพ สมาคมล่องเรือโพลีเนเชียนต่อเรือโฮคูเลอาขึ้น เมื่อช่วงทศวรรษ 1970

เรือ "โฮคูเลอา" ซึ่งเป็นเรือคานูแฝดที่สร้างขึ้นตามแบบเรือไม้ดั้งเดิมของชาวโพลีเนเชียน ประสบความสำเร็จในการเดินทางรอบโลกโดยไม่ใช้อุปกรณ์นำร่องสมัยใหม่ โดยเดินทางกลับถึงเมืองฮอนโนลูลูของหมู่เกาะฮาวายซึ่งเป็นจุดเริ่มออกเดินทางแล้ว หลังท่องมหาสมุทรติดต่อกันมาเป็นเวลา 3 ปี คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้น 74,000 กิโลเมตร

การล่องเรือในลักษณะนี้มีขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยมีผู้ผลัดกันเดินเรือครั้งละ 12 คน และใช้การดูดาว ดูทิศทางลมและระลอกคลื่นผิวน้ำตามภูมิปัญญาโบราณของชาวโพลีเนเชียนในการนำทางเท่านั้น ซึ่งเชื่อกันว่าความรู้ในการเดินเรือเหล่านี้ได้นำบรรพบุรุษชาวโพลีเนเชียนจากภูมิภาคเอเชียเข้ามาตั้งถิ่นฐานยังหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน

สมาคมล่องเรือโพลีเนเชียนในฮาวายเป็นผู้ต่อเรือโฮคูเลอาขึ้นเมื่อช่วงทศวรรษ 1970 และเคยนำออกเดินทางไกลข้ามมหาสมุทรมาแล้วหลายครั้ง ก่อนจะมาประสบความสำเร็จในการเดินทางรอบโลกครั้งนี้ โดยการเดินทางดังกล่าวใช้ชื่อว่า มาลามา โฮนูอา หรือ "รักษ์โลกที่เป็นเหมือนเกาะของเรา" เนื่องจากเป็นการเดินทางเพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ท้องทะเล การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองด้วย

Image copyright OIWI TV / NAALEHU ANTHONY
คำบรรยายภาพ ชื่อ "โฮคูเลอา" มีความหมายว่า ดวงดาวแห่งความยินดี

นายนาอาเลฮู แอนโทนี ลูกเรือผู้ร่วมในการเดินทางรอบโลก และผู้อำนวยการบริหารสถานีโทรทัศน์ โออิวี ทีวี ซึ่งถ่ายทำสารคดีบันทึกการเดินทางครั้งนี้บอกว่า การล่องเรือของชนพื้นเมืองชาวโพลีเนเชียนไปรอบโลก เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจากชนพื้นเมืองฮาวายไปยังสถานที่ต่าง ๆ และเชื่อมความสัมพันธ์กับชนพื้นเมืองทั่วโลก

Image copyright OIWI TV / NAALEHU ANTHONY
คำบรรยายภาพ การล่องเรือใช้ลูกเรือผลัดละ 12-13 คน

เดิมเรือโฮคูเลอานั้นสร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์สมมติฐานทางมานุษยวิทยาที่ว่า เมื่อหลายร้อยปีก่อนบรรพบุรุษของชาวโพลีเนเชียนสามารถล่องเรือคานูอย่างมีจุดหมายปลายทางจากทวีปเอเชียมาตั้งถิ่นฐานยังหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ ซึ่งขัดกับความเชื่อเดิมที่คาดว่า ชาวโพลีเนเชียนไม่น่าจะมีความรู้เรื่องการล่องเรือในมหาสมุทรมากนัก และล่องเรือคานูมาจากทวีปอเมริกา โดยปล่อยให้เรือลอยมาตามกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมาย

อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอของชาวโพลีเนเชียนในปัจจุบันได้ยืนยันแล้วว่าพวกเขามีบรรพบุรุษมาจากทวีปเอเชียจริง ซึ่งเท่ากับเป็นการยืนยันความสามารถและภูมิปัญญาในการล่องเรือทางไกลข้ามมหาสมุทรของชาวโพลีเนเชียนโบราณไปในตัวด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง