ครั้งแรกในรอบ 40 ปี ควีนไม่ทรงมหามงกุฎในพิธีเปิดประชุมสภา
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ครั้งแรกในรอบ 40 ปี ควีนไม่ทรงมหามงกุฎในพิธีเปิดประชุมสภา

  • 22 มิถุนายน 2017

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีเปิดการประชุมรัฐสภาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ทว่าปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของงานทำให้นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 40 ปีที่พระองค์มิได้ทรงพระมหามงกุฎ และทรงฉลองพระองค์แบบธรรมดา

ส่วนพระราชดำรัสสมเด็จพระราชินี (Queen's Speech) เกี่ยวกับวาระด้านนิติบัญญัติของรัฐบาลในช่วง 2 ปีข้างหน้าที่ทรงประกาศต่อสมาชิกสภาสามัญชน (สภาผู้แทนราษฎร) และสภาขุนนาง (สภาสูง) ในครั้งนี้เป็นร่างกฎหมายใหม่หลายฉบับที่จะช่วยปูทางไปสู่การที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) อย่าง "ราบรื่นและเรียบร้อย"

ลดพิธีการต่าง ๆ ลง

รัฐพิธีพระราชดำรัสสมเด็จพระราชินีครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 40 ปี ของสหราชอาณาจักรที่มีการลดทอนพิธีการต่าง ๆ ลงได้แก่

  • สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จฯ ไปอาคารรัฐสภาด้วยรถยนต์พระที่นั่ง ไม่ใช่รถม้า
  • มีการงดพิธีที่สมเด็จพระราชินีนาถทรงพระดำเนินสู่ห้องประชุมสภาขุนนาง และทรงฉลองพระองค์แบบธรรมดามิใช่ฉลองพระองค์คลุม
  • สมเด็จพระราชินีนาถมิได้ทรงพระมหามงกุฎ แต่มีการนำพระมหามงกุฎไปยังรัฐสภาด้วยรถยนต์อีกคัน
  • นี่ถือเป็นพระราชพิธีเปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกนับแต่ปี ค.ศ. 1974 ที่มี "การลดทอนพิธีการต่าง ๆ ลง" สืบเนื่องจากประเด็นด้านเวลาที่กระชั้นชิด อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลพรรคคอนเซอร์เวทีฟจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดและต้องรีบจัดตั้งรัฐบาล ทำให้มีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประกอบพระราชพิธีนี้