เจ้าชายแฮร์รีทรงเคยคิดจะออกจากราชวงศ์

  • 25 มิถุนายน 2017
harry Image copyright Getty Images

เจ้าชายแฮร์รี เผยว่า ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงรู้สึกท้อแท้กับการเป็นสมาชิกราชวงศ์ และทรงเคยคิดจะสละฐานันดรศักดิ์ เพื่อออกไปใช้ชีวิตอย่างสามัญชน แต่ในที่สุดได้ทรงตัดสินพระทัยจะอยู่ต่อเพื่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง พระอัยยิกา (ย่า) และ "กำหนดบทบาทของพระองค์เอง"

เจ้าชายแฮร์รี ประทานสัมภาษณ์เรื่องนี้กับหนังสือพิมพ์เดอะเมลฉบับวันอาทิตย์ว่า การที่ทรงเข้ารับราชการทหารในกองทัพคือ "การหลบหนีที่ดีที่สุดที่ทรงเคยทำมา" พระองค์ตรัสว่า พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายไม่ประสงค์จะเป็นเพียงบุคคลมีชื่อเสียง ทว่าต่างต้องการใช้ฐานันดรศักดิ์เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม

เจ้าชายแฮร์รี พระชันษา 32 ปี เป็นรัชทายาทอันดับที่ 5 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงรับราชการทหารอยู่ 10 ปี และทรงเคยประจำการในอัฟกานิสถาน 2 ครั้ง แต่ทรงต้องยุติการปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถานลง หลังจากสื่อมวลชนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในปี 2007

เจ้าชายแฮร์รี ตรัสถึงกรณีดังกล่าวว่า "ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ชอบใจมาก เพราะการได้อยู่ในกองทัพคือการหลบหนีที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยทำมา ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองทำอะไรบางอย่างได้สำเร็จ... ข้าพเจ้าได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคนหลายแบบ ที่มีพื้นเพต่าง ๆ กัน และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม"

Image copyright MOD

เจ้าชายแฮร์รี ทรงยอมรับว่า หลังออกจากกองทัพพระองค์ "ไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่" และทรงประสบความยากลำบากในการค้นหาบทบาทที่มีความหมายสำหรับพระองค์เอง นอกจากนี้ทรงเผยว่า ได้ทรงใช้ชีวิตอย่าง "สับสนวุ่นวาย" อยู่หลายปีไปกับการสังสรรค์ การดื่มและการสูบบุหรี่อย่างหนัก พระองค์ทรงยอมรับว่ามีอยู่หลายครั้งที่พระองค์ทรงเกือบจะสติแตก

ทว่าในที่สุดเจ้าชายแฮร์รี ทรงตัดสินพระทัยที่จะใช้ชีวิตไปในทางสร้างสรรค์ ทั้งยังตั้งคำถามว่าการอยู่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์จะทำให้ทรงใช้พรสวรรค์ของพระองค์ได้อย่างเต็มที่หรือไม่ และทรงคิดจะออกไปใช้ชีวิตแบบสามัญชน

"ข้าพเจ้ารู้สึกว่าอยากออกมา แต่ได้ตัดสินใจอยู่ต่อและหาบทบาทให้ตัวเอง" เจ้าชายแฮร์รีตรัสชัดเจนว่า เหตุผลหลักที่พระองค์ตัดสินพระทัยเช่นนั้นมาจากความจงรักภักดีต่อพระอัยยิกา

ปัจจุบันเจ้าชายแฮร์รีทรงงานเพื่อการกุศลหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือทหารผ่านศึก และการสนับสนุนองค์กรช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าชายแฮร์รี ได้ประทานสัมภาษณ์นิตยสารนิวส์วีคของสหรัฐฯ ว่าไม่มีพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดต้องการเป็นกษัตริย์ และทุกพระองค์ต่างปฏิบัติพระกรณียกิจในเวลาที่เหมาะสม