'ม้านำทาง' ช่วยคนบกพร่องทางสายตา
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

'ม้านำทาง' ช่วยคนบกพร่องทางสายตา

  • 3 กรกฎาคม 2017

เราอาจจะคุ้นเคยกับสุนัขนำทาง แต่ตอนนี้มีการฝึกม้า เพื่อทำหน้าที่ไม่ต่างจากสุนัขนำทาง ดิกบี ม้าแคระวัย 7 สัปดาห์ กำลังได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง