'ม้านำทาง' ช่วยคนบกพร่องทางสายตา

เนื้อหานี้ไม่เป็นที่ปรากฏแล้ว

เราอาจจะคุ้นเคยกับสุนัขนำทาง แต่ตอนนี้มีการฝึกม้า เพื่อทำหน้าที่ไม่ต่างจากสุนัขนำทาง ดิกบี ม้าแคระวัย 7 สัปดาห์ กำลังได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น