“เมืองแห่งป่า”เมืองแห่งอนาคตช่วยลดมลพิษในจีน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

“เมืองแห่งป่า”เมืองแห่งอนาคตช่วยลดมลพิษในจีน

  • 6 กรกฎาคม 2017

จีนเปิดตัวโครงการก่อสร้าง "เมืองแห่งป่า"ที่แรกของประเทศและของโลกที่เมืองหลิ่วโจว ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพื่อให้เมืองแห่งนี้ทำหน้าที่เสมือนผืนป่าช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในจีน

เมืองแห่งนี้เป็นผลงานการออกแบบโดย สเตฟาโน โบเอริ สถาปนิกชาวอิตาลีผู้เป็นที่รู้จักจากผลงานการออกแบบอาคารแนวอิงธรรมชาติที่มีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ โดยเมืองแห่งป่าจะมีอาคารกว่า 70 หลังที่สามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ราว 30,000 คน และมีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้กว่า 1 ล้านต้น คาดว่าโครงการนี้จะเริ่มการก่อสร้างได้ในปี 2020

ผู้ออกแบบเชื่อว่า ต้นไม้ในเมืองแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของจีน เนื่องจากสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต้นเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ปีละ 10,000 ตัน และช่วยผลิตก๊าซออกซิเจน 900 ตัน ทั้งจะช่วยลดอุณหภูมิบริเวณโดยรอบ รวมทั้งเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ป่า