ศาลสูงอินเดียชี้แม่น้ำคงคา-ยมุนา ไม่ใช่บุคคลมีชีวิต

  • 8 กรกฎาคม 2017
ชาวฮินดูจากทั่วประเทศอินเดีย พากันมาลงอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคา Image copyright AFP
คำบรรยายภาพ ชาวฮินดูจากทั่วประเทศอินเดีย พากันมาลงอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคา

ศาลฎีกาของอินเดียตัดสินให้กลับคำวินิจฉัยของศาลประจำรัฐอุตตราขัณฑ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งชี้ว่าแม่น้ำคงคาและยมุนาที่เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียนั้นมีสถานะเป็นมนุษย์ โดยศาลฎีกาเกรงว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และสร้างความสับสนทางกฎหมายในอนาคต

คำพิพากษาของศาลฎีกาเท่ากับยกเลิกการได้สถานะเป็นบุคคลมีชีวิตตามกฎหมายของแม่น้ำทั้งสองสาย ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มนักอนุรักษ์ได้ยื่นขอต่อศาลประจำรัฐอุตตราขัณฑ์ โดยหวังว่าสถานะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์แม่น้ำคงคาและยมุนาซึ่งปนเปื้อนมลพิษและสิ่งโสโครกจำนวนมาก

ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐอุตตราขัณฑ์ ผู้ใดที่ทำให้แม่น้ำสกปรกปนเปื้อนหรือทำลายทางน้ำ จะมีโทษในข้อหาทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่ข้อหาฆาตกรรม เช่นเดียวกับการกระทำผิดต่อมนุษย์

อย่างไรก็ตาม ทางการรัฐอุตตราขัณฑ์ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งมีคำพิพากษาเป็นที่สุดว่าแม่น้ำทั้งสองสายไม่อาจมีสถานะเป็นบุคคลที่มีชีวิตได้ โดยศาลฎีกาเห็นพ้องกับข้อท้วงติงจากรัฐอุตตราขัณฑ์ซึ่งเป็นจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาว่า หากแม่น้ำทั้งสองสายมีสถานะเป็นมนุษย์แล้ว จะเกิดความสับสนอย่างยิ่งในการบังคับใช้กฎหมาย ถึงขั้นที่อาจมีผู้ฟ้องร้องเอาโทษกับแม่น้ำได้ ในกรณีที่เกิดอุทกภัยหรือมีผู้จมน้ำเสียชีวิต

ทั้งนี้ แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวอินเดียทั่วประเทศกว่า 500 ล้านคน ชาวฮินดูถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยเรียกว่า "คงคามาตา" หรือพระแม่คงคาซึ่งถือเป็นเทพองค์หนึ่ง

อย่างไรก็ตาม แม่น้ำคงคาและสาขาหลักคือแม่น้ำยมุนาต้องเผชิญกับมลพิษปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือท่าน้ำที่มีการเผาศพจนตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ ส่วนกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของอินเดียก็ไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพนัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง