เปลวเพลิงประหลาด
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เปลวเพลิงประหลาด

  • 13 กรกฎาคม 2017

ภาพเปลวเพลิงแปลกประหลาดบนผืนน้ำนี้คือไฟที่กำลังเผาไหม้กำมะถันที่ตกค้างจากโรงงานเก่าในสมัยทศวรรษ 1950 ในเมืองวอร์แลนด์ รัฐไวโอมิง สหรัฐฯ หน่วยดับเพลิงของเมืองวอร์แลนด์นำมาเผยแพร่เพื่อให้คนรู้ว่ามีไฟอันตรายประเภทนี้อยู่