เผยสัตว์ผู้ล่าเสียอาณาเขตให้มนุษย์จนเกือบหมดแล้ว

  • 15 กรกฎาคม 2017
เสือเป็นหนึ่งในสัตว์ผู้ล่าที่เสียอาณาเขตตามธรรมชาติให้กับมนุษย์ไปแล้วเกือบทั้งหมด Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ เสือเป็นหนึ่งในสัตว์ผู้ล่าที่เสียอาณาเขตตามธรรมชาติให้กับมนุษย์ไปแล้วเกือบทั้งหมด

สัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ 6 ชนิดจากทั่วโลก สูญเสียอาณาเขตซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและหากินไปถึง 95% เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีตราว 500 ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ชี้ควรนำสัตว์ผู้ล่าปล่อยกลับคืนถิ่น รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมให้มนุษย์ยอมอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้

รายงานการวิจัยซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทของสหรัฐฯ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Royal Society Open Science ระบุว่า สัตว์ผู้ล่าทั้ง 6 ชนิด ได้แก่เสือ สิงโต เสือชีตาห์ หมาป่าเอธิโอเปีย หมาป่าแดง และหมาป่าแอฟริกัน ถูกเบียดบังอาณาเขตที่เคยมีอย่างกว้างขวางของพวกมันจนเหลือเพียงพื้นที่แคบ ๆ เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานและการทำเกษตรของมนุษย์

ในการสำรวจ นักวิจัยจัดทำแผนที่อาณาเขตปัจจุบันของสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ 25 ชนิด ที่อยู่ในบัญชีเสี่ยงถูกคุกคามของสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) แล้วนำไปเทียบกับข้อมูลแผนที่อาณาเขตซึ่งเคยมีการบันทึกไว้ในอดีตราว 500 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัตว์ถึง 60% หรือราว 15 ชนิดพันธุ์ในจำนวนนี้ ต้องสูญเสียพื้นที่อาณาเขตไปกว่าครึ่งหนึ่ง

ผลการวิจัยดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า การนำสัตว์ผู้ล่าไปปล่อยคืนในพื้นที่ซึ่งเป็นอาณาเขตเดิมของมันนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ โดยต้องมีการรณรงค์ให้ผู้คนที่อาศัยหรือใช้งานพื้นที่ดังกล่าว เปลี่ยนทัศนคติมายอมรับการอยู่ร่วมกับสัตว์เหล่านี้ให้ได้

Image copyright ETHIOPIAN WOLF
คำบรรยายภาพ หมาป่าเอธิโอเปียสูญเสียพื้นที่หากินไปถึง 99%

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยบอกด้วยว่า พื้นที่ที่จะนำสัตว์ผู้ล่าไปปล่อยคืนเพื่อขยายอาณาเขตของมันนั้น ควรจะต้องเป็นบริเวณที่มีประชากรมนุษย์อาศัยอยู่เบาบาง มีฝูงปศุสัตว์และพื้นที่ทำการเกษตรน้อย เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งระหว่างมนุษย์และสัตว์ผู้ล่า โดยควรจะมีพื้นที่อนุรักษ์เช่นนี้ตั้งอยู่ติดกันไปเป็นบริเวณกว้าง

ที่ผ่านมา โครงการเพิ่มอาณาเขตกลับคืนให้สัตว์ป่านั้นได้ผลมาแล้วในบางส่วนของยุโรป ซึ่งทำให้หมีสีน้ำตาล แมวป่าลิงซ์ และหมาป่าสีเทา เริ่มกลับคืนถิ่นของมันตามธรรมชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง