การค้นพบทางการแพทย์โดยบังเอิญ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

การค้นพบทางการแพทย์โดยบังเอิญ

  • 15 กรกฎาคม 2017

นักวิทยาศาสตร์ในนิวซีแลนด์ระบุว่า วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น แสดงให้เห็นว่าช่วยลดการติดโรคหนองใน ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลงได้ โดยผลการศึกษาคนหนุ่มสาว 15,000 คนที่ตีพิมพ์ในวารสารแลนเซ็ต (Lancet) พบว่า การติดเชื้อหนองในลดลงราว 1 ใน 3 ถือเป็นการค้นพบโดยบังเอิญ เช่นเดียวกับการค้นพบทางการแพทย์หลายอย่างในอดีตที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง