สายรถไฟเกาหลีใต้-เหนือ

สายรถไฟเกาหลีใต้-เหนือ

หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่แปลกที่สุดในโลกนี้วิ่งจากกรุงโซล ในเกาหลีใต้ สู่เขตปลอดทหาร (DMZ) บริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือ ซึ่งมีความตึงเครียดทางการทหารที่สุดในโลก สถานีโดราซานถูกสร้างขึ้นในช่วงที่เกาหลีใต้พยายามสร้างสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีเหนือตาม 'นโยบายตะวันฉาย' (The Sunshine Policy) เพื่อใช้งานจริง มีห้องพักผู้โดยสาร มีห้องขายตั๋ว โดยนโยบายนี้สิ้นสุดลง หลังจากเกาหลีเหนือเริ่มทำทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรก