ถ่ายเซลฟีมากไปไหม?

ถ่ายเซลฟีมากไปไหม?

การถ่ายเซลฟีของคุณอาจจะบอกอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด นักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่ถ่ายเซลฟีเป็นประจำ ซึ่งแต่งภาพก่อนโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ อาจบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยบางอย่าง