ถ่ายเซลฟีมากไปไหม?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ถ่ายเซลฟีมากไปไหม?

  • 23 กรกฎาคม 2017

การถ่ายเซลฟีของคุณอาจจะบอกอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด นักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่ถ่ายเซลฟีเป็นประจำ ซึ่งแต่งภาพก่อนโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ อาจบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยบางอย่าง