แสงเหนือเมื่อมองจากนอกโลก

แสงเหนือเมื่อมองจากนอกโลก

แจ็ค ฟิสเชอร์ มนุษย์อวกาศนาซาได้ถ่ายภาพแสงเหนือจากระดับความสูง 402 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก และแชร์คลิปนี้จากสถานีอวกาศนานาชาติ แสงเหนือที่เราเคยพบเห็นในภูมิภาคที่อยู่ใกล้กับขั้วโลก มีความแตกต่างจาก แสงเหนือที่มองเห็นจากนอกโลกหรือไม่

ทั้งนี้ แสงออโรรา หรือที่รู้จักกันในชื่อ แสงเหนือ และแสงใต้ เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าของดวงอาทิตย์เดินทางเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก