สวิตเซอร์แลนด์เปิดสะพานแขวนคนข้ามยาวที่สุดในโลก

  • 30 กรกฎาคม 2017
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้
สะพานแขวนคนข้ามยาวที่สุดในโลก

เมืองเซอร์แมตต์ของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ใช้สะพานแขวนคนข้ามแห่งใหม่ซึ่งมีความยาวที่สุดในโลกแล้ว

สะพานแขวนคนข้ามแห่งนี้มีชื่อว่า "สะพานยุโรป" (Europabrücke ) มีความยาว 494 เมตร ทอดตัวอยู่เหนือหุบเขาที่สูงชันในเทือกเขาแอลป์ โดยมีจุดสูงที่สุดจากพื้นดิน 85 เมตร สร้างขึ้นเพื่อทดแทนสะพานข้ามหุบเขาแห่งเดิมซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากหินถล่ม โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียง 10 สัปดาห์

Image copyright EPA

สะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินเท้าสำหรับนักไต่เขาที่กินเวลาเดินนาน 2 วัน โดยเชื่อมต่อระหว่างเมืองเซอร์แมตต์กับเมืองกราเคนทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ที่ข้ามสะพานนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของเขาแมตเทอร์ฮอร์นที่มีชื่อเสียงได้อีกด้วย

Image copyright EPA

คณะกรรมการการท่องเที่ยวเมืองเซอร์แมตต์ระบุว่า สายเคเบิลที่ยึดโยงสะพานไว้มีน้ำหนักราว 8 ตัน และมีการติดตั้งระบบที่ป้องกันการแกว่งตัวของสะพานไว้แล้ว นักท่องเที่ยวและนักไต่เขาสามารถข้ามสะพานนี้ได้ตลอดเวลา เว้นแต่ช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่าได้

Image copyright EPA

อย่างไรก็ตาม แม้สะพานแห่งนี้จะเป็นสะพานแขวนคนข้ามที่ยาวที่สุดในโลก แต่สะพานแขวนคนข้ามที่มีความสูงจากพื้นดินมากที่สุดอยู่ที่เมือง Reutte ในออสเตรีย โดยมีความสูงจากพื้นดิน 110 เมตร

Image copyright EPA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง