ญี่ปุ่นให้เกษตรกรดักจับกวางเมืองนาราได้

  • 1 สิงหาคม 2017
ฝูงกวางถูกเลี้ยงอยู่ในเมืองนารามานานหลายร้อยปีแล้ว
คำบรรยายภาพ ฝูงกวางถูกเลี้ยงอยู่ในเมืองนารามานานหลายร้อยปีแล้ว

ฝูงกวางที่อาศัยในสวนสาธารณะเมืองนาราของญี่ปุ่นกว่า 1,200 ตัว และอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่การเกษตรทางตะวันออกของเมือง จะถูกวางกับดักจับหากบุกรุกเข้าไปทำลายพืชผลต่างๆ ของเกษตรกร ซึ่งปีที่ผ่านมากวางได้สร้างความเสียหายคิดเป็นเงินถึง 6,000 ล้านเยน (ราว 1,800 ล้านบาท ) ต่อปี

แม้กวางจะเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง แต่หลายปีที่ผ่านมาฝูงกวางแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีหลายตัวออกไปเหยียบย่ำกัดกินพืชผลทางการเกษตรนอกตัวเมือง จนก่อนหน้านี้เคยมีการหารือกันถึงแผนการใช้ปืนยิงเพื่อลดจำนวนประชากรของฝูงกวางนี้มาแล้ว แต่ประชาชนส่วนมากคัดค้านแผนการดังกล่าว จึงต้องระงับไป

เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกร ทางการเมืองนาราได้อนุญาตให้เกษตรกรในเขตที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เช่น ที่เขตทะวะระ และเขตฮิกะชิซะโตะทางตะวันออก สามารถใช้กับดักแบบกล่องคอยดักจับกวางที่บุกรุกเข้ามาในสวนปลูกพืชผักผลไม้ได้ โดยกับดักแบบนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อตัวกวาง และทางการตั้งเป้าว่าจะดักจับกวางเหล่านี้ให้ได้อย่างน้อย 120 ตัว ก่อนจะถึงเดือนมีนาคมปีหน้า

คำบรรยายภาพ กวางเมืองนาราขึ้นชื่อเรื่องไม่กลัวคน มักแย่งขนมจากมือและกัดดึงเสื้อของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ

ทางการระบุว่า การดักจับกวางเมืองนาราในกรณีนี้ ไม่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองสมบัติทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ที่กำหนดให้ฝูงกวางเมืองนาราซึ่งถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณเป็น "อนุสรณ์ทางธรรมชาติ" และได้รับความคุ้มครองจากรัฐมาตั้งแต่ปี 1957

เจ้าหน้าที่ของเมืองนาราผู้หนึ่งบอกกับหนังสือพิมพ์อาซาฮีของญี่ปุ่นว่า "นารามีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างฝูงกวางนี้มาได้อย่างปรองดองกันมาโดยตลอด เราจึงต้องการจะพยายามอยู่ร่วมกับพวกมันอย่างสันติต่อไป โดยป้องกันความเสียหายให้พืชผลทางการเกษตรได้ด้วย"

ทั้งนี้ ฝูงกวางเมืองนาราเป็นกวางชิกะ (ซีกา) หรือกวางญี่ปุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พุทธศาสนา และชาวเมืองนาราถือว่ากวางฝูงนี้เป็นผู้นำสาส์นของเทพประจำศาลเจ้าคาซึกะ ไทฉะ ซึ่งเป็นมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโก

คำบรรยายภาพ กวางเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเผยแผ่พุทธศาสนามายังญี่ปุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม