ตัดต่อยีนโรคหัวใจออกจากตัวอ่อนสำเร็จ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ตัดต่อยีนโรคหัวใจออกจากตัวอ่อนสำเร็จ

  • 3 สิงหาคม 2017

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ประสบความสำเร็จในการนำดีเอ็นเอที่บกพร่องและเป็นสาเหตุของโรคหัวใจทางพันธุกรรมออกจากตัวอ่อน โดยพวกเขาปล่อยให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตต่อไปอีก 5 วันก่อนจะยุติการทดลอง

ความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเปิดทางการสู่ป้องกันการถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมสู่คนรุ่นต่อไปอีก 10,000 ชนิด โดยเทคโนโลยีตัดต่อดีเอ็นเอที่เรียกว่า คริสเปอร์ (Crispr) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มีส่วนทำให้วงการวิทยาศาสตร์เข้าสู่ยุคทองของการตัดต่อพันธุกรรม