เหตุล็อกคอนิสิตจุฬาฯ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เหตุล็อกคอนิสิตจุฬาฯ

  • 3 สิงหาคม 2017

วิดีโอเหตุการณ์อาจารย์จุฬาฯ คนหนึ่งพยายามเข้าเดินเข้าไปหากลุ่มนิสิตที่ลุกออกจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้าเป็นนิสิตจุฬาฯ โดยกรณีดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงเป็นวงกว้างหลังนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ประธานสภานิสิตจุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กเล่าเหตุการณ์ที่เพื่อนโดนคนดังกล่าว "ทำร้ายร่างกาย" ระหว่างเดินออกจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้าเป็นนิสิตจุฬาฯ หน้าลานพระบรมรูปเนื่องจากทนไม่ได้ที่ผู้จัดงานให้นิสิตหมอบกราบถวายบังคมแม้ฝนจะตก

ด้าน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ผู้รับผิดชอบการจัดงาน ระบุ อาจารย์คนดังกล่าวทำไปด้วยความหวังดีต่อสวัสดิภาพของนิสิตกลุ่มนี้ เชื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความตั้งใจจัดฉากของเนติวิทย์