เด็กหูหนวกอาจพูดได้หลายภาษากว่าคนหูดี
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เด็กหูหนวกอาจพูดได้หลายภาษากว่าคนหูดี

  • 4 สิงหาคม 2017

เด็กหูหนวกแต่กำเนิดแต่สามารถพูดได้ และบางคนอาจพูดได้หลายภาษามากกว่าคนที่หูปกติ เพราะพวกเขาติดหรือฝังอุปกรณ์ช่วยฟังไว้ในศีรษะ ทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารได้ เด็ก ๆ บอกว่า สิ่งที่คนทั่วไปสามารถทำได้เพื่อช่วยให้การสื่อสารกับคนหูหนวกมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ เวลาพูดอย่าปิดปาก และให้หันหน้าไปมองพวกเขา อย่าทำเสียงประหลาด อย่าตะโกนเพราะจะทำให้พวกเขาแสบหู เด็กบางคนฝังแม่เหล็กไว้ในศีรษะเพื่อใช้ดูดอุปกรณ์ช่วยฟังที่เป็นขดลวดเกาะอยู่ที่หลังใบหู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง