เผยเห็นภาพอนาจารแต่เด็กทำให้ผู้ชายเหยียดเพศ

  • 6 สิงหาคม 2017
ช่วงอายุที่เด็กชายได้เห็นภาพอนาจารเป็นครั้งแรก ส่งผลกับทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงในอนาคต Image copyright Science Photo Library
คำบรรยายภาพ ช่วงอายุที่เด็กชายได้เห็นภาพอนาจารเป็นครั้งแรก ส่งผลกับทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงในอนาคต

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนบราสกาของสหรัฐฯ เผยผลการศึกษาล่าสุดในที่ประชุมประจำปีสมาคมจิตวิทยาอเมริกันว่า การที่เด็กชายได้เห็นภาพลามกอนาจารตั้งแต่อายุยังน้อย จะยิ่งทำให้เด็กพัฒนาความต้องการมีอำนาจเหนือผู้หญิง และมีทัศนคติแบบเหยียดเพศตรงข้ามเมื่อเติบโตขึ้นได้

นักวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาชายในระดับปริญญาตรี 330 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีอายุโดยเฉลี่ย 20 ปี และส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว พบว่าอายุโดยเฉลี่ยที่คนกลุ่มนี้ได้เห็นภาพโป๊เปลือยเป็นครั้งแรกคือ 13 ปี โดยมีผู้ที่ได้เห็นครั้งแรกเมื่ออายุน้อยที่สุดเพียง 5 ปี และได้เห็นครั้งแรกเมื่อมีอายุมากที่สุด 26 ปี

จากนั้นนักวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีคำถามทดสอบทัศนคติทางเพศอยู่ทั้งหมด 46 คำถาม เพื่อดูว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีบุคลิกภาพสอดคล้องกับลักษณะนิสัยใดในสองแบบ คือเป็นพวกต้องการมีอำนาจเหนือผู้หญิง หรือเป็นพวกมีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศและใช้ชีวิตแบบเพลย์บอย

ผลการทดสอบพบว่า ผู้ที่ได้เห็นภาพลามกอนาจารครั้งแรกแต่อายุยังน้อย มีแนวโน้มจะเติบโตไปเป็นพวกถือทัศนคติชายเป็นใหญ่ โดยมักตอบแบบสอบถามในทำนองเห็นด้วยกับข้อความที่ส่อไปในทางนี้ เช่น "สิ่งต่างๆ มักจะดีขึ้น ถ้ามีผู้ชายควบคุม"

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยต้องประหลาดใจเมื่อพบเช่นกันว่า ผู้ที่ได้เห็นภาพลามกอนาจารครั้งแรกเมื่อมีอายุมากขึ้น กลับมีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศและมีแนวโน้มการใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยได้เช่นกัน

คริสตินา ริชาร์ดสัน หนึ่งในคณะวิจัยระบุว่า เหตุที่ผลการทดสอบเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้ที่เห็นภาพโป๊เปลือยแต่อายุยังน้อยมักมีความกังวลเรื่องเพศสัมพันธ์ในชีวิตจริงมาก โดยมักนำไปเปรียบเทียบว่าไม่สมบูรณ์แบบเหมือนที่เห็นในสื่อลามกอนาจารทั่วไป ทำให้ไม่มีความสุขในความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ส่วนผู้ที่เห็นภาพโป๊เปลือยครั้งแรกเมื่อมีอายุมากขึ้น กลับมีความพอใจกับเพศสัมพันธ์ในชีวิตจริงมากกว่า จึงทำให้มีแนวโน้มจะเปลี่ยนคู่นอนบ่อยและมีพฤติกรรมแบบเพลย์บอยได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การวิจัยในครั้งนี้ไม่นับรวมเอาปัจจัยอื่นๆ เช่นจำนวนครั้งที่ดูภาพโป๊เปลือย ประเภทของสื่อลามกอนาจารที่ได้ชม หรือฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่างมาร่วมพิจารณาด้วย

นายปีเตอร์ แซดดิงตัน นักบำบัดความสัมพันธ์ทางเพศในสหราชอาณาจักรระบุว่า สื่อลามกอนาจารนั้นมีผลต่อทัศนคติทางเพศของผู้ชายอย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้ยึดมั่นในความเชื่อและทัศนคติทางเพศบางอย่าง รวมทั้งบั่นทอนทักษะทางเพศของเจ้าตัวลงได้อย่างมากด้วย ซึ่งบรรดาชายหนุ่มอายุน้อยควรมีต้นแบบทางเพศที่ดีกว่านี้ เพื่อช่วยในการพัฒนาทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นชาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม