เกาะกวม
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เกาะกวม: ดินแดนยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในเอเชีย

  • 10 สิงหาคม 2017

เกาหลีเหนือประกาศกร้าวว่าจะยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะกวม สร้างความวิตกกังวลให้แก่หลายฝ่าย แต่เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับดินแดนของสหรัฐฯ กลางมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้?

เกาะกวมซึ่งอยู่ห่างจากเกาหลีเหนือราว 3,400 กม. ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ เพราะมันคือผืนดินขนาดใหญ่แห่งเดียวของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ระหว่างฮาวายกับเอเชียที่มีพื้นที่พอจะรองรับสนามบินได้ จึงทำให้เกาะกวมเป็นดินแดนสำคัญที่สหรัฐฯ ใช้ในการเข้าถึงจุดยุทธศาสตร์ในเอเชียหลายแห่ง ทั้งคาบสมุทรเกาหลี ช่องแคบไต้หวัน และทะเลจีนใต้

ปัจจุบันสหรัฐฯ ได้เข้าไปสร้างฐานทัพครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 4 ของเกาะกวม และมีกองกำลังประจำการอยู่ราว 6,000 นาย โดยสหรัฐฯ มีแผนจะประจำการทหารเพิ่มอีกหลายพันนายในอนาคต