หนุ่มยากจน “มีโอกาสโสดมากกว่าคนอื่น 2 เท่า”

  • 11 สิงหาคม 2017
รายงานจากอังกฤษชี้แนวโน้ม ระบุแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ปัญหาความยากจนส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไปและลดทอนโอกาสการเลื่อนชั้นทางสังคมของชายยากจน Image copyright CHRISTOPHER FURLONG
คำบรรยายภาพ รายงานจากอังกฤษชี้แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ปัญหาความยากจนส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไปและลดทอนโอกาสการเลื่อนชั้นทางสังคมของชายยากจน

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการคลังในสหราชอาณาจักรพบว่าชายที่มาจากพื้นฐานครอบครัวยากจน มีโอกาสมากเป็น 2 เท่า ที่จะต้องอยู่เป็นโสดเมื่อถึงวัย 40 ปี เมื่อเทียบกับชายที่มาจากครอบครัวฐานะดี และคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มจะมีรายได้น้อยกว่า ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นผู้มีรายได้น้อย แนวโน้มนี้ทำให้ปัญหาความยากจนถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป และลดทอนโอกาสการเลื่อนชั้นทางสังคม

ทั้งนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรเคยประกาศว่าจะ "เสริมสร้างเศรษฐกิจที่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย" ซึ่งตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ รับปากว่าจะช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้เพียงแค่อยู่รอด แก้ปัญหาอายุขัยเฉลี่ยของคนยากจนที่มักจะสั้นกว่า และให้เด็กชายจากครอบครัวที่เป็นชนชั้นล่างมีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม นับตั้งการลงประชามติถอนตัวจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิท) เป็นต้นมา ราคาสินค้าและบริการขยับสูงขึ้นเกินกว่ารายได้ กำลังทำให้คนอยู่ในฐานะที่ยากจนลง ยิ่งไปกว่านั้น อัตราเฉลี่ยของค่าจ้างที่แท้จริงในสหราชอาณาจักร ยังต่ำกว่าช่วงก่อนหน้าวิกฤตการเงินเมื่อ 10 ปีก่อนด้วย

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ นายกรัฐมนตรีอังกฤษสัญญาว่าจะช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้เพียงแค่อยู่รอด

'ช่องว่างที่กว้างขึ้น'

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการคลังจัดทำรายงานดังกล่าวโดยอ้างอิงผลการศึกษาระยะยาวที่ตีพิมพ์ล่าสุด ซึ่งสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เกิดก่อนปี 1970 โดยมีการติดตามกลุ่มคนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และพบว่าในปี 2012 กว่า 1 ใน 3 ของชายอายุ 42 ปี ที่มาจากพื้นฐานครอบครัวซึ่งอยากจนที่สุดไม่มีคู่ชีวิต ขณะที่ชายที่มาจากครอบครัวฐานะดี เพียง 1 ใน 7 เท่านั้นที่จะอยู่เป็นโสด

นอกจากนี้ รายงานระบุว่า ชายที่มาจากพื้นฐานครอบครัวยากจน มีอัตราการสมรสน้อยกว่า และมีอัตราการหย่าร้างสูงกว่า ส่วนในกลุ่มชายที่มีคู่แล้วพบว่า คู่ของชายที่มีฐานะดีมีรายได้สูงกว่าคู่ของชายที่มาจากครอบครัวยากจนอยู่มาก โดยมีสัดส่วนรายได้มากกว่าถึงร้อยละ 70

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ ชายจากครอบครัวที่มีพื้นฐานยากจน มีอัตราการแต่งงานน้อยกว่า และมีอัตราการหย่าร้างสูงกว่า

นายคริส เบลฟิลด์ นักเศรษฐศาสตร์วิจัยจากสถาบันเพื่อการศึกษาด้านการคลัง กล่าวว่า "เช่นเดียวกับการมีรายได้มากกว่า ผู้ที่มาจากครอบครัวฐานะดีกว่า มีแนวโน้มที่จะมีงานทำมากกว่า มีคู่ครอง และมีคู่ครองที่รายได้สูง และช่องว่างความไม่เท่าเทียมนี้กำลังขยายกว้างขึ้นอีก"

หากไม่นับพื้นฐานทางครอบครัว

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการคลังระบุว่า เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าลูกชายที่มีพ่อแม่ฐานะดีกว่า มีแนวโน้มจะมีรายได้มากกว่า และช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มชายที่มีฐานะครอบครัวยากจนกับกลุ่มที่มีฐานะดีกำลังกว้างขึ้น โดยเมื่อปี เมื่อปี 2012 ชายที่มีอายุ 42 ซึ่งมีงานทำ และมีพ่อแม่อยู่ในกลุ่มฐานะดีที่สุด 1 ใน 5 มีรายได้มากกว่าชายที่มาจากครอบครัวยากจนถึงร้อยละ 88 เทียบกับร้อยละ 47 ในปี 2000

อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่าโดยรวมแล้วความไม่เท่าเทียมเรื่องรายได้ลดลง และอัตราการจ้างงานในปัจจุบันสูงขึ้นกว่าที่เป็นมาในอดีต นอกจากนี้รัฐบาลยังช่วยลดภาระทางภาษีให้ประชากรราว 1.3 ล้านคน กับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสำหรับการครองชีพให้อีก 1,400 ปอนด์ (61,000บาท) ต่อปี"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง