ถนนโซลาร์เซลล์
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ถนนโซลาร์เซลล์

  • 15 สิงหาคม 2017

ถนนยาว 1 กิโลเมตรในฝรั่งเศสสายนี้ปูด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ นี่เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยรัฐบาลเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการใช้พลังงานหมุนเวียน ด้วยความที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันได้ แผงสำหรับปูบนพื้นถนนนี้จึงถูกฉาบด้วยแก้วบดและยางสน

มีการประมาณการว่า แม้ในช่วงที่มีการจราจรแน่นหนา ถนนสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ถึง 70-90% แต่ถนนที่ชื่อ"วัตต์เวย์" เส้นนี้ใช้เงินลงทุนถึงราว 190 ล้านบาท ซึ่งแพงกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบปกติถึงประมาณ 4-6 เท่าตัว บริษัทผู้ผลิตตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนการผลิต และในอนาคต มันอาจถูกนำมาใช้ในการชาร์จพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นได้