รถนำชมการทุจริตในเม็กซิโก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

รถนำชมการทุจริตในเม็กซิโก

  • 17 สิงหาคม 2017

คอร์รัปทัวร์ (Corruptour) บริการรถนำเที่ยวที่พาผู้โดยสารแวะชมสัญลักษณ์ของการทุจริตในเม็กซิโก