นับถอยหลังสู่สุริยุปราคาเต็มดวงในสหรัฐฯ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นับถอยหลังสู่สุริยุปราคาเต็มดวงในสหรัฐฯ

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในสหรัฐฯ และสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ชายฝั่งทางตะวันออกไปจนถึงชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศ

สุริยุปราคาที่พาดผ่านจากชายฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของสหรัฐฯ เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อ 99 ปีก่อน ปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งนี้จึงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ผู้คนจำนวนมาเฝ้ารอชม และได้รับการขนานนามว่าเป็น สุริยุปราคาอเมริกาที่ยิ่งใหญ่ (The Great American Eclipse)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง