อคติทางเพศของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

อคติทางเพศของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก

  • 25 สิงหาคม 2017

ของเล่นที่ผู้ใหญ่เลือกให้เด็กเล่นมีส่วนสำคัญต่อการมองตัวเองของเด็กและพัฒนาการของสมอง จากการทดลองพบว่าผู้ใหญ่มีอคติในการเลือกของเล่นให้เด็กตามเพศ โดยมักจะเลือกของเล่นที่เป็นหุ่นยนต์และรถยนต์ให้แก่เด็กชาย และเลือกตุ๊กตาหรือของเล่นที่มีความอ่อนโยนมากกว่าให้แก่เด็กหญิง นักจิตวิทยาระบุว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้บางอาชีพมีแต่ผู้ชาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง