แท็งก์น้ำเลี้ยงสัตว์ทะเลในระบบปิด
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

แท็งก์น้ำเลี้ยงสัตว์ทะเลในระบบปิด

  • 27 สิงหาคม 2017

องค์การสหประชาชาติเตือนว่า วิธีการทำประมงในปัจจุบันไม่สามารถหาอาหารทะเลได้มากพอกับความต้องการในระยะยาว นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันน้ำจืดแห่งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ในสหรัฐฯ จึงได้คิดค้นวิธีเลี้ยงปลาทะเลในแท็งก์น้ำขนาดใหญ่ในระบบปิดที่มีความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่เป็นไข่ไปจนถึงปลาโตเต็มวัย เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารทะเล นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการนำเข้าอาหารทะเลของสหรัฐฯ ได้

โจเซฟ แฮนกินส์ จากสถาบันน้ำจืด กล่าวว่า การเลี้ยงสัตว์ทะเลในระบบปิดอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่าระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลแบบหมุนเวียน (Recirculating Aquaculture System—RAS) ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากการขนส่งอาหารทะเลทางเครื่องบินทั่วโลกได้ โดย 99% ของน้ำที่ใช้ในแท็งก์จะถูกหมุนเวียนไปใช้ใหม่และของเสียในแท็งก์จะถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืช