นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ คิดค้นวัคซีนรวมมิตร ฉีดเข็มเดียวจบ

เข็มฉีดยา

ที่มาของภาพ, Getty Images

นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยการให้วัคซีนสำหรับเด็ก เป็นเรื่องง่าย เพราะเทคโนโลยีนี้จะรวมวัคซีนทุกชนิดมารวมอยู่ในเข็มเดียว ที่สำคัญคือ จะสามารถปล่อยวัคซีนออกมาตามเวลาที่กำหนดได้ด้วย

ทีมนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) ได้ออกแบบอนุภาคชนิดใหม่ ที่สามารถช่วยให้นำวัคซีนทั้งหมดมารวมกันอยู่ในเข็มเดียวได้ โดยอนุภาคนี้ มีลักษณะเหมือนถ้วย หรือ แคปซูล ที่บรรจุวัคซีนอยู่ภายใน ซึ่งการออกแบบอนุภาคเหล่านี้ สามารถปรับให้ย่อยสลายและปล่อยวัคซีนด้านในออกมาได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

วิธีการดังกล่าว ไดัรับการเผยแพร่ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการไซแอนซ์ (Science) โดยระบุว่า ใช้ได้ผลจริงกับหนูทดลอง ในการทดสอบนี้ เมื่อฉีดวัคซีนดังกล่าวเข้าสู่ตัวหนูทดลอง สารที่อยู่ด้านในถูกปล่อยออกมาได้ตรงกับวันที่ 9, 20 และ 41 ตามกำหนด ส่วนอนุภาคที่มีอายุใช้งานได้นานหลายร้อยวันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามยังไม่มีมีการทดลองกับมนุษย์

แต่ถ้าวิทยาการดังกล่าวสามารถใช้ได้จริง ก็น่าจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของบรรดาเด็กๆ ในปัจจุบัน ที่วัคซีนแต่ละเข็มก็มักจะต้องแลกด้วยน้ำตาและเสียงร้องไห้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยที่ดีและแข็งแรง แล้วปัจจุบัน เด็กๆ ต้องรับฉีดวัคซีนอย่างไรบ้าง

  • อายุ 8, 12, และ 16 สัปดาห์: วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ และตับอักเสบบี
  • อายุ 8 และ 16 สัปดาห์ และ 1 ปี: วัคซีนปอดบวม และไข้กาฬหลังแอ่นชนิดบี
  • อายุ 1 ปี: วัคซีนโรคฮิป และไข้กาฬหลังแอ่นชนิดซี
  • อายุ 1 และ 3 ปี: วัคซีนโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน

ที่มา: NHS Choices

ประโยชน์มหาศาล

ศ.โรเบิร์ต แลงเกอร์ จากเอ็มไอที กล่าวว่า "เราตื่นเต้นกับการศึกษาชิ้นนี้มาก นับเป็นครั้งแรกที่เราสร้างคลังเก็บวัคซีนในระดับอนุภาค ที่สามารถปล่อยสารด้านในออกมาได้อย่างแม่นยำตามเวลาที่กำหนด ทำให้คนเราสามารถเข้ารับการฉีควัคซีนเพียงครั้งเดียว แต่ได้วัคซีนกระตุ้นไปพร้อมกันเลย ซึ่งอาจมีผลอย่างมากต่อผู้ป่วยทุกที่ในโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา"

ผลการค้นคว้านี้ แตกต่างจากการทดลองก่อนหน้าที่จะปล่อยยาออกมาอย่างช้าๆ ตลอดเวลาช่วงเวลานาน โดยแนวคิดนี้ ให้วัคซีนในแบบที่ใกล้เคียงกับการฉีดสร้างภูมิคุ้มกันตามเวลาที่กำหนดมากกว่า

ดร.เควิน แม็คฮิว ที่ร่วมวิจัยงานนี้กล่าวว่า "ในประเทศกำลังพัฒนา ความแตกต่างอาจจะอยู่ที่การไม่ได้รับวัคซีนเลย กับการได้รับวัคซีนทั้งหมดในเข็มเดียว"